Monday
5:00 pm Youth Mixed Martial Arts | Brazilian Jiu-Jitsu Luis Meza/Tarah Knaresboro 1 hour
6:00 pm Brazilian Jiu-Jitsu (Fundamentals) Chuong Pham 1 hour
7:00 pm Kickboxing (All Levels) Brian Gassaway 1 hour
8:00 pm Brazilian Jiu-Jitsu (All Levels) Tony Williams 1 hour
9:00 pm Open Mat 1 hour
Tuesday
5:00 pm Open Mat 1 hour
6:00 pm Boxing (All Levels) Misho Ceko 1 hour
7:00 pm Kickboxing (All Levels) Brian Gassaway 1 hour
8:00 pm Brazilian Jiu-Jitsu No-Gi (All Levels) Misho Ceko 1 hour
9:00 pm Open Mat 1 hour
Wednesday
5:00 pm Youth Mixed Martial Arts | Brazilian Jiu-Jitsu Andrew Bowers/Tarah Knaresboro 1 hour
6:00 pm Brazilian Jiu-Jitsu (Fundamentals) Brian Thibault 1 hour
7:00 pm Kickboxing (All Levels) Nate Mohr 1 hour
8:00 pm Brazilian Jiu-Jitsu (All Levels) Tony Williams 1 hour
9:00 pm Open Mat 1 hour
Thursday
5:00 pm Open Mat 1 hour
6:00 pm Kickboxing (All Levels) Nate Mohr 1 hour
7:00 pm Boxing (All Levels) Ivo Tzontchev 1 hour
8:00 pm Judo (All Levels) Maje Omagbaluwaje 1 hour
9:00 pm Open Mat 1 hour
Friday
6:00 pm Open Mat 1 hour
7:00 pm Open Mat 1 hour
Saturday
9:00 am Youth Mixed Martial Arts | Brazilian Jiu-Jitsu Misho Ceko/Grace Penney 1 hour
10:00 am Kickboxing (All Levels) Misho Ceko 1 hour
11:00 am Brazilian Jiu-Jitsu No-Gi (All Levels) Misho Ceko 1 hour
12:00 pm Open Mat 1 hour
Sunday
10:00 am Sparring (Advanced)  Nate Mohr 1 hour
11:00 am Open Mat 1 hour